Jak edytować wpis?

Aby edytować istniejący wpis w Katalogu Linuxiarzy należy:
1. Wykupić usługę Edycja (patrz: Regulamin, pkt. 11).
2. Za pośrednictwem formularza kontaktowego przesłać nam kod do edycji, dane do zmiany oraz adres e-mail, który był użyty podczas dodawania wpisu do Katalogu Linuxiarzy.

Opcja edycji jest możliwa tylko dla wpisów podstawowych oraz NoLink.
Wpisy premium (GOLD, SILVER i BRONZE) mogą być edytowane po zakończeniu okresu premiowego i automatycznym przeniesieniu ich do grupy wpisów podstawowych.
Opłata za usługę Edycja jest jednorazowa i umożliwia jedną edycję wpisu.
Prosimy o rozważne i przemyślane decyzje dotyczące edycji wpisu.